Free Shipping on all Orders over $25!

Baracuda Wahoo

Baracuda Wahoo Diagram
Key Part # Mfg Code Item Price  
1 3238-052 W70483 12" WHEEL DEFLECTOR, PURPLE, WAHOO $39.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
2 3238-053 W70489 WAHOO EXTENSION PIPE WITH HANDNUT $51.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
3 3238-054 W70486 WAHOO WEIGHTED SPUR, PURPLE $62.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
4 3230-05 W74000 Compression Ring $9.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
6 3237-080 W56525 Inner Extension Pipe, Threaded $55.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
7 3230-08 W81600 Retaining Ring, Diaphragm $7.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
8 3230-79 W81700 Diaphragm, Ag, Aib $56.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
9 3238-055 W70487 FOOT PAD, AG, PURPLE $95.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
10 3238-056 W70485 SLOTTED DISC, WAHOO, PURPLE $87.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
11 3237-130 W60050 Flowkeeper Valve $75.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
12 3232-16 W70264 Skimmer Cuff, Above Ground (w64700) $30.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
13 3230-32 W33205 Hose Connector $14.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
14 3238-029 W70244 45 Deg. Elbow (w90146) $28.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Quantity Price  
15 3232-26A 3232-26 Hose, 1 Meter, White (each) 1 $23.99 Description
15 3232-26 Hose Kit, 11x1 Meter, White 11 $153.99 Description

Key Part # Mfg Code Item Price  
* 86-130-1000 W26705 Leaf Catcher $74.99 Description